Lägga till en del

När du vill lägga till en del i ditt event bör du först fundera över om det skall tillhandahållas av ett innehåll du redan lagt upp. Är det däremot en ny leverantör som skall tillhandahålla det du vill lägga till (till exempel en transport som ska tillhandahållas av ett bussbolag) är det ett innehåll du vill lägga till, som du kan läsa mer om detta under Hur du bygger ditt event.

Om du vill lägga till en del till ett innehåll du redan startat upp (till exempel vill lägga till ett grupprum till Konferenshotellet som också ska tillhandahålla konferenslokalen) så är det en del du vill lägga till. Delar i samma innehåll har samma färg i schemavyn.

  1. Välj vilket innehåll du vill koppla delen till (t ex Konfereshotell)
  2. Tryck på lägg till del
  3. Döp delen till någonting informativt, till exempel ”frukost”.
  4. Välj hur många deltagare delen ska ha. Om frukosten är obligatorisk så kan du välja antal personer (samma som event). Då uppdateras antalet för delen Frukost automatiskt om du uppdaterar antalet deltagare i Basuppgifterna för eventet. Om det istället är så att bara några skall vara med på frukosten, kan du fylla i personer och välja antalet själv. Då uppdateras inte delen automatiskt när basuppgifterna i bokningen ändras.
  5. Välj vilken tid delen skall sträcka sig mellan. Om delen inte har något tidsintervall i schemat, t ex projektor eller frukt i lokalen under hela konferensen, bockar du i rutan för Del utan tid.
  6. Om du vill kan du lägga till en kommentar med information som du vill att leverantören skall veta om.

 

Stäng meny