Ändra en befintlig del

För att ändra en befintlig del i schemat så trycker du på den. Vill du bara ändra tid för delen så kan du ”dra” delen dit du vill ha den i schemat.

När du trycker på en del du vill se eller ändra i så får du upp en ruta med informationen som delen innehåller. Här kan du ändra namnet på delen, antalet som delen gäller för, samt tiden för delen. Du kan även göra en kommentar med information som du vill att leverantören skall veta om.

Efter du gjort dina ändringar trycker du på Spara ändringar.

Stäng meny