Lägga till ett innehåll

När du ska ha flera leverantörer i din bokning är det dags att lägga till ett nytt innehåll till din bokning. När du startat upp ett event finns det bara ett innehåll: Konferenshotellet. Det finns därför bara blåa delar i ditt schema. I exemplet i filmen nedan visar vi hur det kan se ut när ett nytt innehåll läggs till, i detta fall en busstransport till och från konferensen som skall tillhandahållas av ett bussbolag.

För att lägga till ett nytt innehåll trycker du på Lägg till innehåll. Du kan där välja mellan föreslagna kategorier, eller så kan du skriva fritext vad du söker efter. När du hittat vad du letar efter, trycker du på Lägg till innehåll.

Det läggs då till nya delar i schemavyn som skall tillhandahållas av en ny leverantör som inte är konferenshotellet. Dessa delar blir en annan färg än konferenshotellet, för att det skall bli lätt att särskilja olika leverantörers innehåll i schemavyn.

I slutet av videon ändrar vi tiden för bussen till den tid vi vill att bussen skall hämta upp dina deltagare för hemfärd.

Stäng meny