Skicka slutgiltiga priser

När ett event är avslutat så får ni ett mail om att skicka slutgiltiga priser till kund.

Det är viktigt att ni anger slutgiltiga priser i Event Logic så:

  • Kunden får rätt statistik över sina bokningar 
  • Faktureringsprocessen blir smidigare för kunden

När ni skickat slutgiltiga priser har kunden möjlighet att godkänna eller kommentera dessa. När ni stämt av och priserna är godkända av kund så skickar ni sedan fakturan som speglar de slutgiltiga priserna.

Ni fyller i slutgiltiga priser på samma sätt som som ni fyllde i offerten.
Behöver ni lägga till rader kan ni göra det genom att gå längst ner i specifikationen och till vänster välja Lägg till rad

När du har fyllt i allt och kontrollerat så att det slutgiltiga beloppet är korrekt klickar du på Skicka slutgiltiga priser längst ner i specifikationen till höger.

Om du behöver skicka kompletterande information till Event Logic efter att du skickat iväg de slutgiltiga priserna så kan du skriva i textrutan strax under specifikationen. Denna information är inte synlig för kunden. 

När kunden godkänt priserna kan ni skicka fakturan med vetskapen om att allt är avstämt och klart!

Stäng meny