Detaljplanering i Event Logic

På samma sätt som bekräftelsen så behöver ni inte heller skicka underlag för detaljplanering till kunden. Allt hittar ni redan i Event Logic:

Start- och sluttider +  antal gäster per aktivitet ser du angivet i schemat.  

Vilken sittning de önskar ser du i pratbubblan i raden för konferenslokal. 

Information om allergier får ni också via Event Logic när kunden delar deltagarlistan. 

Faktureringsadress finns högst upp i eventet.

Behöver ni veta mer kan ni skicka ett meddelande till kunden, all kommunikation i Event Logic får de också till sin vanliga mail. 
Vid bokning får ni också tillgång till de övriga kontaktuppgifter som användaren valt att dela. De ser ni högst upp i det aktuella eventet.

Stäng meny