Rating

Dagen efter ett avslutat event så går det automatiskt ut ett utvärderingsmail till deltagarna.
I mailet ombeds deltagarna att betygsätta leverantörerna från ett till fem samt eventet som helhet mellan ett till fem. De kan också lämna en kommentar om de vill.
Svaren dina deltagare ger ser du enkelt och snyggt sammanställda vid fliken Rating i Navigationsmenyn.

Du kan också jämföra och se deltagarnas betyg och i egenskap av besökare mot användarnas rating i egenskap av arrangörer.

I dagsläget är ratingen inte justerbar. Som användare kan man alltså inte lägga till eller ta bort frågor från enkäten.

Om du vill så kan vi via admin stänga av rating för ett event om du inte vill att det ska gå ut något utvärderingsmail till deltagarna.

Stäng meny