Skicka påminnelse på en inbjudan

För att skicka en Påminnelse på en inbjudan till dina deltagare som inte svarat går du först till Deltagare i Navigationsmenyn, och sedan till Inbjudan. Du kommer då till din deltagarlista.

Du kan välja att skicka ut påminnelse på två sätt. Om du ska skicka till alla deltagare som inte har svarat är det enklaste att klicka på knappen Skicka inbjudan. I fönstret som dyker upp väljer du i första rutan att skicka till alla med status Har inte svarat. Välj i övrigt om du vill justera någon information annars väljer du bara Skicka till deltagare. Klart!

Om du istället vill skicka till vissa utvalda deltagare och/eller skicka med ett meddelande/bifoga fil gör du istället följande:
I listan väljer du vilka deltagare du vill skicka påminnelsen till, genom att klicka på Välj och sen välja en viss status. Alternativt markerar enskilda deltagare du vill skicka till genom att bocka i dem i deltagarlistan. Tryck därefter på Skicka meddelande.

Högst upp ser du vilka som kommer ta emot påminnelsen. I ämnesraden kan du t.ex. skriva ”PÅMINNELSE Inbjudan”. Om du vill, skriver du ett meddelande till deltagarna som går ut tillsammans med påminnelsen. Välj att inkludera inbjudan och visa knappar med länkar till anmälningssida.

Om du vill bifoga en fil kan du göra det genom att klicka på bifoga fil.

Justera avsändarnamn och mail om det behövs. Vill du skicka den till dig själv först för att se hur det ser ut, tryck på Skicka till mig själv. När du är redo att skicka klickar du på Skicka till deltagare.

Stäng meny