Ändra i anmälningsformuläret

Det går bra att göra ändringar i anmälningsformuläret efter att du skickat ut inbjudan. Ändringarna syns så snart du gjort dem.

Om du har fått in anmälningar innan du gjort ändringarna kan det vara bra att skicka ut ett meddelande till de deltagare som redan svarat och be dem se över sin anmälan.

Följ instruktionen här för att se hur du skickar meddelande till deltagarna.

Det som du ska tänka på om du skickar ett meddelande i samband med ändringar i anmälningsformuläret är att du bara behöver skicka till de som redan svarat. Resten kommer se den senaste uppdateringen vid eventuell anmälan. Det är också bra att inkludera en direktlänk till registreringen i meddelandet. För att göra det väljer du i meddelanderutan att Inkludera knappar med länkar och Visa: <Till anmäningssidan>[…] enligt bilden här nedan.

Efter meddelandet kan då deltagarna klicka på en knapp som tar dem direkt till deras personliga registrering.

Stäng meny