Lägga till deltagare en i taget

All din deltagarhantering gör du under fliken Deltagare i Navigationsmenyn.

Vill du lägga in dina deltagare en och en, eller komplettera en lista du redan importerat, kan du lägga till deltagare en och en genom att klicka på den lila knappen Lägg till deltagare. Då kommer en popup upp där du kan fylla i deltagarens information.

Den enda information som är obligatorisk är deltagarens e-postadress. Tryck därefter på Lägg till. På detta sätt måste du upprepa detta steg för varje deltagare du vill lägga in.

Stäng meny