Importera en deltagarlista från Excel

Ibland kan det vara lättare att importera en deltagarlista till ditt event än att lägga in dina deltagare en och en.

All din deltagarhantering gör du under fliken Deltagare i Navigationsmenyn. Du kan lägga till deltagare i din lista även om det redan finns deltagare där sedan tidigare, så länge du inte försöker importera deltagare som redan finns med i listan du har i ditt event. Den enda informationen som är obligatorisk att ha med i din Excel-lista är deltagarens mailadress.

Vill du ladda upp en Excel-lista med deltagare klickar du på den gråa knappen Import näst längst till höger och väljer Importera deltagare från Excel.

 1. Först laddar du ner Excel-mallen från Event Logic. Spara mallen på din dator.
 2. Öppna den.
 3. Här kan du nu kopiera in din deltagarlista. Den enda information som är obligatorisk är e-postadresserna. Spara filen.
 4. Gå tillbaka till Event Logic. Klicka på Välj fil och sedan Ladda upp.

Felsökning av en Excellista

Om du får ett felmeddelande när du trycker på Ladda upp är det troligen någonting som är fel i den lista du försökt ladda upp. Försäkra dig i första hand om att du använder en ny Excel-mall direkt nedladdad från Event Logic, då det annars kan vara så att din lista sparats i fel verision av Excel.

Om du ändå får ett felmeddelande, är det troligen något av detta som är problemet:

 1. Ett fel kan vara att listan har en formatering som ligger kvar från den tidigare listan. För att detta inte skall hända gör du så här när du klistrar in listan i Excel-mallen från Event Logic:
  • Högerklicka i cellen högst upp.
  • Klistra in special 
  • Klistra in värden och tryck på OK
 2. Om en mailadress är uppenbart felaktig så kommer ett felmeddelande upp. Det vanligaste felen är
  • Sök på å, ä, ö i email-listan
  • Det är ett mellanrum bakom en mailadress
 3. Sök efter dubbletter av emailadresser i din lista. Excel har en inbyggd funktion för detta, så du behöver inte gå igenom hela listan manuellt. Gör såhär:
  • Markera hela listan.
  • Tryck på Data i verktygsfältet > Ta bort dubbletter
Stäng meny