Importera deltagare från tidigare event

All din deltagarhantering gör du under fliken Deltagare i Navigationsmenyn.

Du kan lägga till deltagare i din lista även om det redan finns deltagare där sedan tidigare, så länge du inte försöker importera deltagare som redan finns med i listan du har i ditt event.

Vill du importera en deltagarlista från ett tidigare event gör du det enkelt i Event Logic.

  1. Klickar du på den grå knappen Import näst längst till höger
  2. Välj Importera från ett annat event.
  3. Du får då upp en pop up med en rulllista där du ser alla dina event. Där väljer du det event du vill importera deltagarlistan från, och trycker på Importera.

All deltagarinformation, såsom mailadresser och allergier, från det tidigare eventet importeras då i ditt nya event.

Stäng meny