8.10 Namnskyltar

Du kan enkelt göra namnskyltar i Event Logic för dina deltagare. Detta gör du under fliken Namnskyltar, under Deltagare.

Bygg dina egna namnskyltar

När du börjar så har två fält lagts till, för- och efternamn, & företag. Om du laddat upp en logga till Inbjudan finns även den här. Även storleken på namnskylten har fyllts i, och denna kan du lätt ändra under Storlek på namnskylt.

Vill du återställa till denna mall kan du när som helst göra det genom att trycka på Återställ mall. När du gjort ändringar du är nöjd med, glöm inte att tryck på Spara bredvid återställningsknappen.

Loggan

Vill du ta bort eller ändra loggan gör du detta genom att först trycka på Logo.

Det kommer då upp en ruta där du kan välja att Ändra eller Ta bort loggan från namnskylten.

Lägga till en bakgrundsbild

För att lägga till en bakgrundsbild på dina namnskyltar trycker du på Bakgrundsbild.

Max 3MB

Berätta mer om storleken på detta osv.

Lägga till informationsfält

Namnskylten kommer med två förslag du kanske vill ha med, men dessa är lätt att ändra. Du kan både lägga till från de förslag som finns till vänster, eller göra egna fält baserat på ditt anmälningsformulär. Allting du frågat dina deltagare kan du få med här automatiskt till namnskyltarna.

Välja från lista

hej

Göra egna fält

hej

 

Stäng meny