Redigera texten i din inbjudan

När du har ändrat inbjudans basuppgifter kan du lägga till din text till inbjudan.

  1. Tryck först på Lägg till text. Här väljer du om du vill skriva in en ny text eller klistra in från ett annat dokument.
  2. Klistrar du in en text så rekommenderar vi att du markerar hela texten du klistrat in och sedan trycker på Format > Avformatera. Sedan kan du formatera texten hur du vill.
  3. När du är klar trycker du på Spara beskrivning.
  4. Tryck på Förhandsgranska för att se hur din inbjudan ser ut.

Stäng meny