Status på dina deltagare

Statusen på dina deltagare är ett smidigt sätt att hålla reda på vilka av dina deltagare är inbjudna, vilka som svarat att de kommer och inte, samt vilka som inte svarat på din inbjudan än.

Deltagarstatusarna en deltagare kan ha är

  • Inte inbjuden än
  • Har inte svarat
  • Kommer
  • Kommer inte
  • Pending (väntelista)

Statusarna uppdateras vart eftersom informationen uppdateras om dina deltagare, antingen genom att du själv ändrar informationen eller genom en inbjudan du skickat ut där deltagaren fått möjlighet att själv anmäla sig.

När du först laddar in deltagare i din deltagarlista får alla automatiskt statusen Inte inbjuden än. När du sedan skickat ut inbjudan till dina deltagare uppdateras statusen till Har inte svarat.

När en status ändras från Har inte svarat till Kommer eller Kommer inte skickas det automatiskt ut ett e-post till deltagaren med bekräftelse registrering eller avregistrering till eventet. Detta händer oavsett om deltagaren meddelar sin registrering eller avregistrering genom en inbjudan du skickat ut, eller om du som arrangör ändrar statusen manuellt på deltagaren.

Vill du ändra statusen på många deltagare på en gång så kan du markera dem i listan, eller välja alla deltagare med en viss status och ändra alla de som blir markerade samtidigt. Detta gör du genom att trycka på Välj och sedan Status.

Detta med status kan även vara behändigt att använda sig av om du vill massarbeta din deltagarlista. Exempel på detta är om du ska skicka ut påminnelse till alla i din deltagarlista som inte svarat på din inbjudan efter en viss tid, eller om du vill exportera en lista på alla som kommer till ditt event.

Vill du läsa mer om dessa funktioner kan du läsa om det under Sortera deltagare, samt Skicka påminnelse på en inbjudan.

 

Stäng meny