Sortera och filtrera din deltagarlista

Du kan sortera din deltagarlista på många sätt när du vill massarbeta din deltagarlista.

För att söka i din deltagarlista kan du både skriva ett sökord i fritextrutan, samt sortera dina deltagare efter ett visst sorteringsfält.

Du kan även filtrera dina deltagare baserat på använda den status dina deltagare får vid olika skeden genom att trycka på statusen under Eventdeltagare.

Om du vill ha fler filtreringsalternativ kan du exportera listan till Excel och sortera listan därifrån:

Stäng meny