Redigera en fråga i ditt anmälningsformulär

För att redigera en fråga du skapat trycker du på knappen för att redigera frågan:

Du kan endast redigera frågor du själv har skapat, dvs inte frågor du valt från listan av exempelfrågor eller som var där från början. Läs mer här om hur du skapar egna frågor som du kan redigera hur du vill.

Stäng meny