Skapa följdfrågor med villkorstyrning

Ibland vill du kanske att en fråga endast kommer upp om deltagaren svarar ett visst svar på en annan fråga. I exemplet nedan vill vi fråga våra deltagare om de vill ha övernattning, och om de svarar JA så vill vi att de ska få en följdfråga om hur de vill bo.

”Hur de vill bo” kallas för en vilkorstyrd följdfråga, och en sådan lägger du upp så i fem enkla steg:

  1. Skapa först din huvudfråga. Vi rekommenderar att detta är en DROPDOWN.
  2. Skapa sedan din följdfråga.
  3. Tryck sedan på Visa/Dölj inställningar på din följdfråga.
  4. En inställningsruta kommer då upp. Här får du frågan under vilka omständigheter din följdfråga skall visas eller döljas.
    I detta fall vill vi VISA följdfrågan ”Hur vill du bo?” om deltagaren svarar ”JA” till frågan ”Övernattning?”.
    Vi vill därför checka i VISA och sedan välja huvudfrågan ÖVERNATTNING?:I värde väljer vi JA, eftersom det är det svaret på huvudfrågan som vi vill ska generera följdfrågan.
  5. Tryck sedan på Uppdatera.

Om du vill förhandsgranska hur frågeformuläret ser ut för deltagarna kan du trycka Förhandsgranska, eller skicka en testinbjudan till dig själv. Du kan läsa mer om detta under Förhandsgranska en inbjudan.

Stäng meny