Allmänt om anmälningsförmulär

Anmälningsformuläret hittar du under Deltagare i din Navigationsmeny. Tryck sedan på Inbjudan, och Anmälningsformulär. Tryck sedan på Inbjudan, och Anmälningsformulär.

Ett anmälningsformulär som bifogas till din  inbjudan  kan vara helt ovärdeligt för dig som arrangör. Här låter du deltagarna själva fylla i sina uppgifter till eventet, som du kan välja att automatiskt dela med dig av till leverantören du bokat hos.

 

Arrangera din frågelista
Redan innan du börjar bygga själv så finns det förvalda exempelfrågor som du kanske vill ställa till dina deltagare. För att ta bort en av frågorna kan du lätt göra det genom att trycka på krysset ovanför en fråga.

Den enda frågan i de förifyllda frågorna som är obligatorisk är e-postadressen. Mailadressen är obligatorisk eftersom det är så deltagarna identifieras och särskiljs från varandra. Har du fler deltagare som har samma mailadress kan du läsa mer om hur du gör en öppen inbjudningslänk där fler deltagare kan anmäla sig med en gemensam länk.

Vill du göra fler frågor obligatoriska att besvara så bockar du i rutan under frågan till vänster.

Du kan även byta plats på dina frågor genom att trycka på den blå spalten till vänster om frågan och dra den till rätt plats i ordningen:

 

För att göra det lätt för dig finns det en lista med frågor du kan välja bland. Du kan även välja att bygga egna frågor eller skapa följdfrågor med villkorstyrning.

Vill du se hur ditt anmälningsformulär ser ut så kan du skicka det till dig själv. Se mer information under Förhandsgranska din inbjudan.

Stäng meny